Bạn đang ở đây

Cty TNHH thương mại DV Đại Thanh

Giấy phép kinh doanh: 
1602000099
Địa chỉ: 
số nhà 387 - đường Yên Ninh TPYB - tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
029.3856677
Giám đốc: 
Nguyễn Kim Chi