Bạn đang ở đây

Công ty TNHH Yên Thành tỉnh YB 

Giấy phép kinh doanh: 
1602000093
Địa chỉ: 
SN 647 - tổ 32 C - phường Đồng Tâm Tp Yên Bái - tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
029.3855214
Giám đốc: 
Nguyễn Anh Tuấn