Bạn đang ở đây

Công ty TNHH xây dựng sản xuất và thương mại dịch vụ Hùng Đại Sơn

Giấy phép kinh doanh: 
1602000086
Địa chỉ: 
khu 3, thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
no info
Giám đốc: 
Nguyễn Văn Hùng