Bạn đang ở đây

Công ty TNHH Việt Trung

Giấy phép kinh doanh: 
1602000105
Địa chỉ: 
xã Đại Lịch - huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
029.3873532
Giám đốc: 
Trần Kiên Trung