Bạn đang ở đây

Công ty TNHH Việt Nga

Giấy phép kinh doanh: 
1602000122
Địa chỉ: 
khu phố 3 - thị trấn Mậu A huyện Văn Yên - tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
029.3865618 - 834750
Giám đốc: 
Vũ Thị Thắm