Bạn đang ở đây

Công ty TNHH Trường Phú

Giấy phép kinh doanh: 
1602000118
Địa chỉ: 
số nhà 439 A – đường Điện Biên – tổ 44 – phường Minh Tân - TPYB
Số điện thoại: 
029.3858373
Giám đốc: 
Đỗ Vi Thượng