Bạn đang ở đây

Công ty TNHH Trường Phát

Giấy phép kinh doanh: 
1602000120
Địa chỉ: 
khu công nghiệp Đầm Hồng - TPYB tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
029.3862748
Giám đốc: 
Trần Phúc Trường