Bạn đang ở đây

Công ty TNHH thương mại An Huy 

Giấy phép kinh doanh: 
1602000176
Địa chỉ: 
tầng1, Trung tâm thương mại, số 603, đường Điện Biên, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
029.3856088
Giám đốc: 
Lê Đoàn Cát Tiên