Bạn đang ở đây

Công ty TNHH thương mại Đức Hạnh

Giấy phép kinh doanh: 
Đã thay đổi 10/5/2004
Địa chỉ: 
Tổ 39 - phường Hồng Hà - TPYB tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
029.3885849 - 864089
Giám đốc: 
Nguyễn Chí Khanh