Bạn đang ở đây

Công ty TNHH Thanh Minh

Giấy phép kinh doanh: 
1602000184
Địa chỉ: 
tổ 19, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
029.3866019
Giám đốc: 
Nguyễn Vĩnh