Bạn đang ở đây

Công ty TNHH Thái Bình Dương

Giấy phép kinh doanh: 
1602000079
Địa chỉ: 
Đội 5 - xã Giới Phiên - huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
029.3864809
Giám đốc: 
Bùi Thị Thuý Trinh