Bạn đang ở đây

Công ty TNHH quản lý kinh doanh điện Minh Quyết

Giấy phép kinh doanh: 
1602000187
Địa chỉ: 
thôn 7, xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
thôn 7, xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái
Giám đốc: 
Lương Ngọc Trị