Bạn đang ở đây

Công ty TNHH Pú Trạng

Giấy phép kinh doanh: 
1602000182
Địa chỉ: 
tổ 19, phưòng Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
029.3871319
Giám đốc: 
Nguyễn Hữu Lưu