Bạn đang ở đây

Công ty TNHH Phước Long

Giấy phép kinh doanh: 
1602000119
Địa chỉ: 
xã Sơn Thịnh - huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
029.3870181
Giám đốc: 
Nguyễn Tiến Chinh