Bạn đang ở đây

Công ty TNHH Phú Khánh

Giấy phép kinh doanh: 
1602000085
Địa chỉ: 
số nhà 138, tổ 2 A. phường Đồng Tâm, TPYB, tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
029.3852063
Giám đốc: 
Vũ Kim Long