Bạn đang ở đây

Công ty TNHH Nam Thái

Giấy phép kinh doanh: 
1602000102
Địa chỉ: 
số nhà 361 - đường Thành Công tổ 43 - phường Nguyễn Thái Học TPYB - tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
029.3867492
Giám đốc: 
Nguyễn Đức Lai