Bạn đang ở đây

Công ty TNHH Minh Thiện - Yên Bái

Giấy phép kinh doanh: 
1602000110
Địa chỉ: 
xã Âu Lâu - huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
029.3861221
Giám đốc: 
Trần Đức Thiện