Bạn đang ở đây

Công ty TNHH Lâm Khánh

Giấy phép kinh doanh: 
1602000191
Địa chỉ: 
Số nhà 872, đường Yên Ninh thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
029.3855001
Giám đốc: 
Thiều Kim Sơn