Bạn đang ở đây

Công ty TNHH Hùng Tiến

Giấy phép kinh doanh: 
1602000131
Địa chỉ: 
tổ 36 - phường Yên Ninh - TPYB tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
029.3857298 - 862289
Giám đốc: 
Đồng Thị Thu Hà