Bạn đang ở đây

Công ty TNHH Hải Đăng 

Giấy phép kinh doanh: 
1602000100
Địa chỉ: 
tổ 15 - phường Yên Ninh TPYB - tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
029.3853745
Giám đốc: 
Đào Xuân Đáng