Bạn đang ở đây

Công ty TNHH Hà Tiên

Giấy phép kinh doanh: 
1602000081
Địa chỉ: 
tổ 26 - phường Nguyễn Phúc thành phố Yên Bái - tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
029.3863713
Giám đốc: 
Nguyễn Văn Tiên