Bạn đang ở đây

Công ty TNHH du lịch - thương mại Hồng Nhung

Giấy phép kinh doanh: 
1602000135
Địa chỉ: 
số nhà 04 - đường Trần Phú - tổ 39 phường Đồng Tâm - TPYB tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
029.3852054
Giám đốc: 
Lê Văn Phúc