Bạn đang ở đây

Công ty TNHH Đại Sơn 

Giấy phép kinh doanh: 
1602000095
Địa chỉ: 
SN 450 - tổ 19 - phường Yên Thịnh thành phố Yên Bái - tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
029.3854450
Giám đốc: 
Nguyễn Thị Loan