Bạn đang ở đây

Công ty TNHH chè Trường Sinh

Giấy phép kinh doanh: 
1602000090
Địa chỉ: 
thôn Ngòi Bang - xã Bảo ái huyện Yên Bình - tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
029.3882053
Giám đốc: 
Nguyễn Xuân Sinh