Bạn đang ở đây

Công ty TNHH Bảo Khánh

Giấy phép kinh doanh: 
1602000177
Địa chỉ: 
số nhà 21, đường Điện Biên, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
0989662707
Giám đốc: 
Phùng Quang Khánh