Bạn đang ở đây

Công ty TNHH Bắc Việt

Giấy phép kinh doanh: 
1602000166
Địa chỉ: 
số nhà 002, tổ 1, khu phố 4, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
029.3834015
Giám đốc: 
Phan Văn Tính