Bạn đang ở đây

Công ty New Zealand tìm kiếm nhà cung cấp phân bón, xi măng, gỗ dán

Tên cơ hội: 
Một công ty New Zealand tìm kiếm nhà cung cấp phân bón, xi măng, gỗ dán.
Nội dung: 
Công ty New Zealand tìm kiếm nhà cung cấp phân bón, xi măng, gỗ dán (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa) Cụ thể: - Phân bón; - Xi măng Portland; - Gỗ dán. Theo tiêu chuẩn kết cấu Australia/New Zealand. Các doanh nghiệp quan tâm vui lòng gửi thông tin về công ty, sản phẩm tới: Thương vụ Việt Nam tại New Zealand Email: nz@moit.gov.vn