Bạn đang ở đây

Công ty cộng đồng người Việt ở Áo tìm kiếm nhà sản xuất than nén viên 3mm

Tên cơ hội: 
Công ty cộng đồng người Việt ở Áo tìm kiếm nhà sản xuất than nén viên 3mm
Tìm đối tác
Thông tin liên hệ: 
Để có thêm thông tin và được kết nối, xin liên hệ với : Thương vụ Việt Nam tại Áo Email: at@moit.gov.vn Tel: +43 699 120 88 444.
Nội dung: 
Công ty cộng đồng người Việt ở Áo tìm kiếm nhà sản xuất than nén viên 3mm Công ty cộng đồng người Việt tại Áo đang tìm kiếm nhà sản than nén viên 3mm (để phục vụ ống lọc gió). Công ty cộng đồng người Việt ở Áo tìm kiếm nhà sản xuất than nén viên 3mm (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa) Để có thêm thông tin và được kết nối, xin liên hệ với : Thương vụ Việt Nam tại Áo Email: at@moit.gov.vn Tel: +43 699 120 88 444.