Bạn đang ở đây

Công ty Algeria tìm nhà nhập khẩu chân gà

Tên cơ hội: 
Công ty Algeria tìm nhà nhập khẩu chân gà
Chào mua
Thông tin liên hệ: 
Thương vụ Việt Nam tại Algeria: Địa chỉ: 30 rue Chénoua, Hydra, Alger, Algérie Mobile: + 213 559502658 Email: Dz@moit.gov.vn
Nội dung: 
Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Algeria để biết thêm chi tiết. Công ty Algeria tìm nhà nhập khẩu chân gà Thương vụ Việt Nam tại Algeria: Địa chỉ: 30 rue Chénoua, Hydra, Alger, Algérie Mobile: + 213 559502658 Email: Dz@moit.gov.vn