Bạn đang ở đây

Cơ hội giao thương

Bán container open top 40 feet OPEN TOP (Container mở nóc) Xuẩt xứ: Đức, Mỹ Vỏ: Sắt dày Nóc phủ bạt chuyên dụng có thanh đỡ bằng kẽm Vận chuyển hàn