Bạn đang ở đây

Tin khuyến công

08/04/2020 - 08:53
“Tiếp sức" cho các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn, Hà Nội hướng tới mục tiêu từng...
07/27/2020 - 09:15
Liên kết vẫn được nhắc đến như một giải pháp hữu hiệu giúp dệt may Việt Nam phát triển khâu thượng...
07/21/2020 - 08:29
Thực hiện Quyết định số 3872/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc...
07/13/2020 - 09:51
Từ ngày 1/8 tới, Nghị định 66/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 68/2017/NĐ-CP...
06/30/2020 - 13:51
6 tháng đầu năm, Sở Công Thương Trà Vinh đã cơ bản đảm bảo tiến độ triển khai hoạt động khuyến công...
06/26/2020 - 09:41
Nguồn kinh phí cho triển khai công tác khuyến công hàng năm được Sở Công Thương Khánh Hòa sử dụng...
06/23/2020 - 08:41
Nghiêm khắc trong bình chọn, dành nhiều ưu đãi cho sản phẩm được công nhận, Quảng Trị đang từng...
06/12/2020 - 09:54
Trong những năm qua, hoạt động khuyến công Công nghiệp nông thôn (CNNT) tỉnh Yên Bái đã mang lại...
06/01/2020 - 09:42
Việc tổ chức “Hội thi thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2020” (Hội thi) là hoạt động nhằm khơi...
05/27/2020 - 10:45
Những bất cập trong quản lý khiến Bắc Giang gặp không ít trở ngại khi thu hút đầu tư hoàn thiện hạ...
05/12/2020 - 09:03
Từ 27,853 tỷ đồng “vốn mồi”, qua 7 năm (2014 - 2020) Khuyến công Bình Định đã thu hút tới 106,107...
05/07/2020 - 08:02
Chương trình khuyến công tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2025 đã được phê duyệt, tuy nhiên lãnh đạo...