Bạn đang ở đây

Tin trong tỉnh

11/27/2019 - 08:55
Các nội dung về cải cách hành chính (CCHC) được thông tin trên Cổng thông tin điện tử ngành,...
11/27/2019 - 08:54
Hoạt động của Ban trong thời gian qua tiếp tục đổi mới theo hướng dành nhiều thời gian cho khảo sát...
11/20/2019 - 08:49
Dạo qua thị trường thành phố Yên Bái những ngày đầu tháng 11/2019, giá các mặt hàng lương thực,...
11/20/2019 - 08:48
3 doanh nghiệp mới thu hút đầu tư sản xuất vào Cụm công nghiệp Âu Lâu, thành phố Yên Bái là Công ty...
11/20/2019 - 08:47
Ngày 18/10/2019, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 2346/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm...
11/20/2019 - 08:46
Ngày 5/11, UBND tỉnh Yên Bái đã có cuộc làm việc với Tập đoàn Năng lượng Thái Lan, Công ty TNHH...
11/20/2019 - 08:44
Năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn song hoạt động của ngành Công Thương đã có bước phục hồi, phát...
11/20/2019 - 08:42
Tối 2/11 UBND huyện Yên Bình đã tổ chức chương trình nghệ thuật Lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá...
11/13/2019 - 08:57
Các chương trình dự án đã triển khai góp phần để mỗi năm huyện giảm trên 5% hộ nghèo.
11/13/2019 - 08:55
Hiện, thành phố đã hoàn thành rà soát thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4, cụ thể: tổng số cấp...