Bạn đang ở đây

Bản tin công thương

11/09/2018 - 14:21
Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đã được...
11/09/2018 - 14:20
Từ ngày 1/10/2018, Hàn Quốc sẽ áp dụng Luật Sử dụng gỗ bền vững sửa đổi năm 2017, đòi hỏi các doanh...
11/09/2018 - 14:19
Dạo qua thị trường thành phố Yên Bái những ngày đầu tháng 10/2018, giá các mặt hàng lương thực,...
11/09/2018 - 14:18
Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi...
11/09/2018 - 14:17
Từ một địa phương chỉ có vài chục doanh nghiệp nhỏ lẻ thì đến hết tháng 9/2018, toàn tỉnh Yên Bái...
11/09/2018 - 14:16
Ban chỉ đạoAn toàn thực phẩm tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đã có kế hoạch bảo đảm ATVSTP...
11/09/2018 - 14:15
Ngày 27 tháng 9 năm 2018 vừa qua.Trung tâm Khuyến công và Xúc Tiến Thương Mại tỉnh Yên Bái đã phối...
11/09/2018 - 14:14
Công ty TNHH Hưng Thịnh (viết tắt là Công ty Hưng Thịnh), huyện Trấn Yên thành lập tháng 2/2002....
11/09/2018 - 14:14
Công ty TNHH Hưng Thịnh (viết tắt là Công ty Hưng Thịnh), huyện Trấn Yên thành lập tháng 2/2002....
11/09/2018 - 14:13
Mặc dù gặp nhiều khó khăn, trở ngại nhưng với những giải pháp tháo gỡ kịp thời, sự chủ động trong...
11/09/2018 - 14:12
Bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn song hoạt động của ngành...
10/03/2018 - 15:24
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Yên Bái được thành lập ngày 01 tháng 7 năm 2018...