Bạn đang ở đây

Cơ hội giao thương

Tại Hội chợ Thực phẩm Quốc tế Đài Bắc (Kaohsiung Food Show) vừa qua khách hàng M.