Bạn đang ở đây

Yên Bái: Tổ chức lớp tập huấn về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

 

\Users\Admin\Downloads\924a215d983b7f65262a.jpg

Quang cảnh buổi tập huấn về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Sáng ngày 09 tháng 8 năm 2019 vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã phối hợp với phòng Kinh tế thành phố Yên Bái; chuyên gia về Tiết kiệm năng lượng và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức lớp tập huấn “Giới thiệu Luật, các văn bản dưới luật và các giải pháp về SDNLTK&HQ cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn thành phố Yên Bái”. Lớp tâp huấn được tổ chức với sự tham gia hưởng ứng của 70 đại biểu là đại diện cho cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp; cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Lớp tập huấn triển khai đã giới thiệu, phổ biến, tuyên truyền, cung cấp thông tin cho cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình tại thành phố Yên Bái những kiến thức pháp luật cơ bản nhất trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực trạng và các giải pháp về SDNLTK&HQ trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Thông qua lớp tập huấn các học viên căn cứ vào tình hình sử dụng năng lượng của địa phương, của cơ quan, đơn vị và trong gia đình mình để có thể áp dụng các biện pháp, thiết bị công nghệ Tiết kiệm năng lượng thân thiện môi trường nhằm giảm chi phí sử dụng năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đồng thời góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Nguồn: TTKC&XTTM

Tin liên quan