Bạn đang ở đây

Mù Cang Chải triển khai sử dụng nhãn hiệu chứng nhận quả sơn tra

Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt đề tài Dự án "Xác lập quyền đối với nhãn hiệu chứng nhận quả sơn tra Mù Cang Chải cho sản phẩm sơn tra của huyện Mù Cang Chải”, huyện đã tiến hành điều tra, thu thập, tổng hợp thông tin phục vụ việc đăng ký nhãn hiệu chứng nhận. 

Qua điều tra tại 13 xã có sự tham gia trực tiếp của người dân, hiện trên địa bàn huyện có tổng diện tích 4.182,9 ha cây sơn tra; trong đó, diện tích cho sản phẩm ước khoảng 2.500 ha, với tổng sản lượng 3.000 tấn quả/năm cùng với các tiêu chí chứng nhận về quả sơn tra như: ngoại hình, thành phần sinh hóa, hàm lượng các chất, nước, vitamin, đường... 

Với việc đáp ứng các yêu cầu đề ra, quả sơn tra hay còn gọi táo mèo đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp "Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu” năm 2016  với tên gọi sơn tra Mù Cang Chải do UBND huyện Mù Cang Chải chủ sở hữu nhãn hiệu này. 

Cùng đó, huyện Mù Cang Chải đã xây dựng quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, trong đó, quy định cụ thể tổ chức cá nhân, điều kiện để được sử dụng nhãn hiệu, trách nhiệm của người sử dụng nhãn hiệu, phí sử dụng... 

Hiện tại, huyện mới chỉ cấp sử dụng nhãn hiệu chứng nhận quả sơn tra cho 2 cơ sở kinh doanh. Thời gian tới, huyện tiếp tục giao chỉ tiêu để cấp phép sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cho từ 12 đến 19 cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Đồng thời, cấp khoảng 13.000 đến 19.000 tem, túi lưới, bao bì cho các cơ sở để kinh doanh quả sơn tra. 

Việc triển khai, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận quả sơn tra Mù Cang Chải thể hiện niềm tin cũng như lợi thế của địa phương, tạo sự tin tưởng hơn đối với người tiêu dùng với quả sơn tra; đồng thời, nâng cao thương hiệu, uy tín của sản phẩm quả sơn tra trên thị trường trong, ngoài nước.

Nguồn: Trung tâm TT&VH Mù Cang Chải

Tin liên quan