Skip to main content

Báo cáo Xuất khẩu


Tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh tháng qua đạt trên 8 triệu USD, tăng 16,75% so cùng kỳ, tính cả 2 tháng đầu năm đạt trên 17 triệu USD, bằng 14,17% kế hoạch năm 2018, tăng 23,10% so cùng kỳ.


Để hoàn thành mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt...


Giá trị Xuất nhập khẩu tháng 11 và 11 tháng năm 2012