You are here

Doanh nghiệp Ai Cập cần mua tinh bột sắn

Tên cơ hội: 
Doanh nghiệp Ai Cập cần mua tinh bột sắn
Chào mua
Thông tin liên hệ: 
Mr. Osama Saad Mobile: 002.1066685882
Nội dung: 
Công ty Frist Co For Industrial Development hiện đang cần mua tinh bột sắn (tapioca Starch) với các tiêu chuẩn sản phẩm như sau: Moisture: max.13% PH: 5.0-7.0 Ash: max.0.1% Protein: max.0.3% SO2: max.20 ppm Viscosity: min.700 B.U Starch content: min.85.0% Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung ứng xin vui lòng liên hệ: