You are here

Cty TNHH chế biến XK chè Bảo ái 

Giấy phép kinh doanh: 
1602000089
Địa chỉ: 
xã Tân Nguyên - huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
029.3854062
Giám đốc: 
Nguyễn Văn Hoan