You are here

Công ty trách nhiệm hữu hạn TAVIS

Giấy phép kinh doanh: 
1602000132
Địa chỉ: 
tổ 14 - thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
029.3885215
Giám đốc: 
Nguyễn Minh Tuân