You are here

Công ty TNHH xây dựng tổng hơp Phúc Lộc 

Giấy phép kinh doanh: 
1602000080
Địa chỉ: 
Số nhà 890 - đường Yên Ninh - phường Minh Tân - Tp Yên Bái
Số điện thoại: 
029.3851910
Giám đốc: 
Phạm Đình Quý