You are here

Công ty TNHH thương mại tổng hợp Bình Minh Xanh

Giấy phép kinh doanh: 
1602000179
Địa chỉ: 
tổ 1A, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
029.3859927
Giám đốc: 
Phạm Đình Trọng