You are here

Công ty TNHH Thẩm Hường

Giấy phép kinh doanh: 
1602000136
Địa chỉ: 
số nhà 805 - khu phố 1 - thị trấn Cổ Phúc huyện Trấn Yên - tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
029.3826149
Giám đốc: 
Nguyễn Văn Thẩm