You are here

Công ty TNHH Phương Thảo

Giấy phép kinh doanh: 
1602000189
Địa chỉ: 
tổ 50, phố Hồng Thắng, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
029.3864679
Giám đốc: 
Nguyễn Phú Hữu