You are here

Công ty TNHH Phúc Hưng 

Giấy phép kinh doanh: 
1602000088
Địa chỉ: 
tổ 5, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
029.3845370
Giám đốc: 
Kiều Công Ngũ