You are here

Công ty TNHH Nam Long

Giấy phép kinh doanh: 
1602000126
Địa chỉ: 
xã Sơn Thịnh - huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
029.3874430
Giám đốc: 
Hoàng Thế Hà