You are here

Công ty TNHH Minh Ngọc

Giấy phép kinh doanh: 
1602000175
Địa chỉ: 
tổ 10 A, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
029.3857540
Giám đốc: 
Nguyễn Thị Minh Ngọc