You are here

Công ty TNHH Foton VN 

Giấy phép kinh doanh: 
1602000092
Địa chỉ: 
tổ 36 B - phường Hồng Hà Tp Yên Bái - tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
029.3863939
Giám đốc: 
Đặng Văn Hòa