You are here

Công ty TNHH dược phẩm Thái Tiến 

Giấy phép kinh doanh: 
1602000127
Địa chỉ: 
Tổ 14 - Thị trấn Yên Bình Huyện Yên Bình - tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
029.3885672
Giám đốc: 
Nguyễn Quốc Thái