You are here

Công ty TNHH dược phẩm Sơn Thủy

Giấy phép kinh doanh: 
1602000084
Địa chỉ: 
số nhà 339 - đường Yên Ninh tổ 55 - phường Yên Ninh - TPYB
Số điện thoại: 
029.3852672
Giám đốc: 
Trần Văn Sơn